กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ออริจิ้น เฮ้าส์ แผนธุรกิจแนวราบปี 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 4/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2560