ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
ชั้น 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

คุณเกวลิน เมธาพิรุฬห์โชค
คุณอัจฉรีย์ ฉายะบรรจงเลิศ
โทรศัพท์: 02 029 1936 โทรสาร: 02 398 8066
อีเมล: ir@origin.co.th