ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2564

เวลา 13:15-14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

ORI x PST virtual meeting

เวลา 13:30-14:30 น.

งานประชุมนักวิเคราะห์ (Alpha Industrial Solution, ORIxJWD)

เวลา 13:00-14:30 น.

Thailand Focus

เวลา 9:00-9.50 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เวลา 14.00 น. ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ e-meeting

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2564

เวลา 14:15 - 15:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เวลา 14:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ชั้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2563

เวลา 14:15 - 15:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์