ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
10.10 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10
%เปลี่ยนแปลง
1.00%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
946,546
ราคาเปิด
10.10
วันก่อนหน้า
10.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.20 / 475,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.10 / 749,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.10 - 10.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.20 - 12.70
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิถุนายน 2565 16:39