ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
11.30 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.20
%เปลี่ยนแปลง
-1.74%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,099,500
ราคาเปิด
11.50
วันก่อนหน้า
11.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.40 / 2,045,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.30 / 1,266,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.20 - 11.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.60 - 11.80
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ตุลาคม 2564 16:50