ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
10.80 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.20
%เปลี่ยนแปลง
-1.82%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,804,100
ราคาเปิด
11.00
วันก่อนหน้า
11.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.90 / 95,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.80 / 653,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.70 - 11.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.70 - 12.00
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2565 17:05