ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์ อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คุณ นวลพรรณ  น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณ ธงชัย ปึงเจริญกุล thongchai.pu@asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คุณ ธวัชชัย อัศวพรไชย tawatchai@aslsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คุณ ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์ pannawitch@aslsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณ ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน tanasead.poj@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณ นฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณ ธนวิชช์ บุญชูวงศ์ thanawich.bo@countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ลีนา แพรักขกิจ LeenaP@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล chanpens@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณ ธัญญธร ทรงวุฒิ thanyatorn.s@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณ จิตรา อมรธรรม jitra.a@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คุณ อำนาจ โงสว่าง amnart.n@ktbst.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด คุณ วรเกียรติ กิ่งมนตรี vorrakiat_khi@sbito.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  คุณ รัศมิมาน เสริมประเสริฐ rasmiman@tisco.co.th