ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ORI
10.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,804,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.70 - 11.00

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ