ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ORI
10.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
935,277
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.10 - 10.30

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ