โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังนี้

ธุรกิจคอนโดมิเนียม

** 17 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พาร์ค ลักชัวรี่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 1,000.0 ล้านบาท 99.99%
2 - พาร์ค ออริจิ้น พญาไท 9 มกราคม 2561 600.0  ล้านบาท 99.99%
3 - พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4  1 กุมภาพันธ์ 2561 900.0  ล้านบาท 51.00% **
4 - พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี  25 มกราคม 2561 550.0 ล้านบาท 51.00% **
5 - พาร์ค ออริจิ้น ที 2 25 มกราคม 2561     500.0 ล้านบาท 99.99%
6 - ออริจิ้น พาร์ค ที 1  30 ตุลาคม 2560 2,303.0 ล้านบาท 51.00% **
7 - พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4  14 พฤศจิกายน 2561 452.5 ล้านบาท 51.00% **
8 - พาร์ค รัชดา  17 พฤษภาคม 2562 500.0 ล้านบาท 51.00% **
9 - ออริจิ้น เวอร์ติเคิล  11 สิงหาคม 2559 632.38 ล้านบาท 51.00% **
10 - ออริจิ้น สเฟียร์ 15 พฤศจิกายน 2559 206.6 ล้านบาท 99.99%
11 - ออริจิ้น ไพร์ม 2  16 พฤษภาคม 2560 589.7 ล้านบาท 51.00% **
12 - ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถี 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
13 - ออริจิ้น แคปปิตอล 1 28 พฤศจิกายน 2560 210.0 ล้านบาท 99.99%
14 - ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ 27 กรกฎาคม 2560 102.5 ล้านบาท 99.99%
15 - ออริจิ้น แคปปิตอล พระราม 9 27 มิถุนายน 2561 644.0 ล้านบาท 51.24%
16      - ออริจิ้น ไพรม์ 25 พฤศจิกายน 2559 644.0 ล้านบาท 99.99%
17 - ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ 23 กรกฎาคม 2563 1.0 ล้านบาท 51.00% **
18 - ออริจิ้น สาทร 8 กันยายน 2559 45.0 ล้านบาท 61.00%
19 - ออริจิ้น ลาดพร้าว  17 พฤษภาคม 2562 462 ล้านบาท 51.00% **
20 ออริจิ้น คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99%
21 - ออริจิ้น รามอินทรา  11 กันยายน 2562 650.0 ล้านบาท 51.00% **
22 - ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด  27 กันยายน 2562 410.0 ล้านบาท 51.00% **
23 - ออริจิ้น ลาดกระบัง 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
24 - ออริจิ้น เพลส สมุทรปราการ 7 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
25 - ออริจิ้น บุญภา บางนา 7 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
26 - ออริจิ้น เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชั่น 7 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
27 - ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สมุทรปราการ 8 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
28 - โซ ออริจิ้น พหล หกสิบเก้า สเตชั่น 8 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
29 -  ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี 20 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
30 -  ออริจิ้น รามคำแหง อินเตอร์เชนจ์  9 มกราคม 2561 400.0 ล้านบาท 51.00% **
31 ออริจิ้น แกรนด์ 25 เมษายน 2560 700.0 ล้านบาท 99.99%
32 ออริจิ้น รามคำแหง 5 กรกฎาคม 2560 262.0 ล้านบาท 99.99%
33 ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 26 มิถุนายน 2561 200.0 ล้านบาท 99.00%
34 -  ออริจิ้น คอลลาจ 107 2 เมษายน 2561 300.0 ล้านบาท 99.99%
35 ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์  17 พฤษภาคม 2561 265 ล้านบาท 51.00% **
36 พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล  26 เมษายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
37 - ดิจิตอล บัตเลอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.22 ล้านบาท 57.47%
38 Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 12 มิถุนายน 2561 30,000.0 USD 100.00%
39 ดิ ออริจิ้น ดุสิต  11 กรกฎาคม 2562 320.0 ล้านบาท 51.00% **
40 บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ 10 กุมภาพันธ์ 2564 25.0 ล้านบาท 99.99%
41 ออริจิ้น เฮลท์แคร์   9 มีนาคม 2564 44.32 ล้านบาท 89.00% **
42 -  คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์  20 กรกฎาคม 2564 80.0 ล้านบาท 40.00% **
43 แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น  21 มกราคม 2564 235.0 ล้านบาท 50.00% **
44 ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี 15 กรกฎาคม 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
45 พรีโม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 25 พฤษภาคม 2564 3.0 ล้านบาท 99.99%
ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) 11 สิงหาคม 2559 428.57 ล้านบาท 99.99%
2 - สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ 22 พฤศจิกายน 2561 15.0 ล้านบาท 99.99%
3 - ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท 22 พฤศจิกายน 2561 30.0 ล้านบาท 99.99%
4 - เบลกราเวีย บางนา  26 มีนาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
5 - เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ 23 กันยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
6 - บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 23 กันยายน 2562 50.0 ล้านบาท 99.99%
7 - บริทาเนีย บางนา กม.17 8 มิถุนายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
8 - บริทาเนีย บางนา กม.35 8 มิถุนายน 2564 50.0 ล้านบาท 99.99%

** 5 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 วัน ออริจิ้น  21 กันยายน 2554 1,000.0 ล้านบาท 99.99%
2 - ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 27 กรกฎาคม 2560 640.0 ล้านบาท 51.00% **
3 - ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์ 9 พฤษภาคม 2561 430.0 ล้านบาท 51.00% **
4 - วัน พญาไท 25 กรกฎาคม 2561 340.0 ล้านบาท 51.00% **
5 - ออริจิ้น ฟู้ด 19 เมษายน 2561 28.0 ล้านบาท 99.99%
6 - วัน สุขุมวิท 59 29 ตุลาคม 2561 682.0 ล้านบาท 51.00% **
7 - วัน ดิสทริคท์ ระยอง       7 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
8 - ออริจิ้น วัน ระยอง 6  ตุลาคม 2560 36.0 ล้านบาท 99.99%
9 - วัน รามอินทรา            5 สิงหาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
10 - ออริจิ้น วัน ทองหล่อ 19 สิงหาคม 2559 750.0 ล้านบาท 51.00% **
11 - วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 19 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
12 - วัน สนามเป้า 1 ตุลาคม 2563 200.0 ล้านบาท 99.99%
13 - ออริจิ้น อีอีซี  25 พฤศจิกายน 2559 250.0 ล้านบาท 99.99%
ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น 24 มิถุนายน 2554 53.5 ล้านบาท 99.99%
2 - พรีโม แมเนจเม้นท์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.0 ล้านบาท 99.99%
3 - พรีโม เรียลเตอร์ 6 สิงหาคม 2558 2.0 ล้านบาท 99.99%
4 - พรีโม เดคคอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%
5 - คราวน์ เรสซิเดนซ์ 2 พฤศจิกายน 2560 1.0 ล้านบาท 99.99%
6 - อูโน่ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%
7 - ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ 29 พฤษภาคม 2563 1.0 ล้านบาท 99.99%
8 - แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ 10 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
9 - พีคอยน์ พลาซ่า 10 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%