โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ธุรกิจคอนโดมิเนียม

** 20 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พาร์ค ลักชัวรี่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 1,000.0 ล้านบาท 99.99%
2 -    พาร์ค ออริจิ้น พญาไท 9 มกราคม 2561 600.0  ล้านบาท 99.99%
3 -    พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4  1 กุมภาพันธ์ 2561 900.0  ล้านบาท 51.00% **
4 -    พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี  25 มกราคม 2561 550.0 ล้านบาท 51.00% **
5 -    พาร์ค ออริจิ้น ที 2 25 มกราคม 2561     500.0 ล้านบาท 99.99%
6 -    ออริจิ้น พาร์ค ที 1  30 ตุลาคม 2560 2,303.0 ล้านบาท 51.00% **
7 -    พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4  14 พฤศจิกายน 2561 452.5 ล้านบาท 51.00% **
8 -    พาร์ค รัชดา  17 พฤษภาคม 2562 500.0 ล้านบาท 51.00% **
9 -    ออริจิ้น เวอร์ติเคิล  11 สิงหาคม 2559 632.38 ล้านบาท 51.00% **
10 -    ออริจิ้น สเฟียร์ 15 พฤศจิกายน 2559 206.6 ล้านบาท 99.99%
11 -    ออริจิ้น ไพร์ม 2  16 พฤษภาคม 2560 589.7 ล้านบาท 51.00% **
12 -    ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถี 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
13 -    ออริจิ้น แคปปิตอล 1 28 พฤศจิกายน 2560 210.0 ล้านบาท 99.99%
14          - ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ 27 กรกฎาคม 2560 102.5 ล้านบาท 99.99%
15 -    ออริจิ้น แคปปิตอล พระราม 9 27 มิถุนายน 2561 330.0 ล้านบาท 99.99%
16          - ออริจิ้น ไพรม์ 25 พฤศจิกายน 2559 257.0 ล้านบาท 99.99%
17 -    ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ 23 กรกฎาคม 2563 370.0 ล้านบาท 51.00%**
18 -    ออริจิ้น สาทร 8 กันยายน 2559 45.0 ล้านบาท 99.99%
19 ออริจิ้น คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99%
20 -    ออริจิ้น รามอินทรา  11 กันยายน 2562 650.0 ล้านบาท 51.00% **
21 -    ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด  27 กันยายน 2562 410.0 ล้านบาท 51.00% **
22 ออริจิ้น แกรนด์ 25 เมษายน 2560 700.0 ล้านบาท 99.99%
23 ออริจิ้น รามคำแหง 5 กรกฎาคม 2560 262.0 ล้านบาท 99.99%
24 ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 26 มิถุนายน 2561 200.0 ล้านบาท 99.00%
25          - ออริจิ้น คอลลาจ 107 2 เมษายน 2561 300.0 ล้านบาท 99.99%
26 ออรจิ้น รามคำแหง อินเตอร์เชนจ์  9 มกราคม 2561 400.0 ล้านบาท 51.00%**
27 ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์  17 พฤษภาคม 2561 265 ล้านบาท 51.00% **
28 ออริจิ้น ลาดพร้าว  17 พฤษภาคม 2562 462 ล้านบาท 51.00% **
29 พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล  26 เมษายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
30 -    ดิจิตอล บัตเลอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.22 ล้านบาท 57.47%
31 Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 12 มิถุนายน 2561 30,000.0 USD 100.00%
32 ออริจิ้น เพลส สมุทรปราการ 7 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
33 ออริจิ้น บุญภา บางนา 7 กันยายน 2564 468.0 ล้านบาท 50.00%**
34 ออริจิ้น เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชั่น 7 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
35 ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สมุทรปราการ 8 กันยายน 2564 365.0 ล้านบาท 50.00%**
36 โซ ออริจิ้น พหล หกสิบเก้า สเตชั่น 8 กันยายน 2564 390.0 ล้านบาท 50.00%**
37 ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี 20 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
39 ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี22 สเตชั่น 19 ตุลาคม 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
40 ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น 4 กุมภาพันธ์ 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
41 ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ นนทบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
42 ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีลาซาล สเตชั่น 25 มีนาคม 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
43 บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ 10 กุมภาพันธ์ 2564 25.0 ล้านบาท 99.99%
44 ออริจิ้น เฮลท์แคร์   9 มีนาคม 2564 131.32 ล้านบาท 94.65%**
45 คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์  20 กรกฎาคม 2564 136.0 ล้านบาท 50.00%**
46 แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น  21 มกราคม 2564 235.0 ล้านบาท 50.00% **
47 ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี 15 กรกฎาคม 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
48 พรีโม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 25 พฤษภาคม 2564 3.0 ล้านบาท 99.99%
49 เวล เอ็นเนอร์จี้ มูฟ 11 มิถุนายน 2562 40.0 ล้านบาท 75.00%**
50 ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี 12 ตุลาคม 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
51 แอลฟา อินดัสเทรียล รังสิต 24 กุมภาพันธ์ 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
52 แอลฟา อินดัสเทรียล กม.19 24 กุมภาพันธ์ 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%

** 3 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริทาเนีย 11 สิงหาคม 2559 428.57 ล้านบาท 99.99%
2 -  สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ 22 พฤศจิกายน 2561 15.0 ล้านบาท 99.99%
3 -  ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท 22 พฤศจิกายน 2561 30.0 ล้านบาท 99.99%
4 -  เบลกราเวีย บางนา  26 มีนาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
5 -  เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ 23 กันยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
6 -  บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 23 กันยายน 2562 50.0 ล้านบาท 99.99%
7 - บริทาเนีย บางนา กม.17 8 มิถุนายน 2564     250.0 ล้านบาท 51.00%**
8 - บริทาเนีย บางนา กม.35 8 มิถุนายน 2564     50.0 ล้านบาท 99.99%
9 - สเตเบิ้ล ทาวน์ 15 ตุลาคม 2564     220.0 ล้านบาท 51.00%**
10 - บริทาเนีย อมตะ พานทอง 25 ตุลาคม 2564     50.0 ล้านบาท 99.99%
11 - แกรนด์ บริทาเนีย คูคต สเตชั่น 18 กุมภาพันธ์ 2565     1.0 ล้านบาท 51.00%**

** 9 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 วัน ออริจิ้น  21 กันยายน 2554 1,000.0 ล้านบาท 99.99%
2 -    ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24  27 กรกฎาคม 2560 640.0 ล้านบาท 51.00% **
3 -    ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์  9 พฤษภาคม 2561 430.0 ล้านบาท 51.00% **
4 -    วัน พญาไท  25 กรกฎาคม 2561 340.0 ล้านบาท 51.00% **
5 -    ออริจิ้น ฟู้ด 19 เมษายน 2561 28.0 ล้านบาท 99.99%
6 -    วัน สุขุมวิท 59        29 ตุลาคม 2561            682.0 ล้านบาท 51.00% **
7 -    วัน ดิสทริคท์ ระยอง          7 พฤศจิกายน 2561            1.0 ล้านบาท 99.99%
8 -    ออริจิ้น วัน ระยอง     6  ตุลาคม 2560 36.0 ล้านบาท 99.99%
9 -    วัน รามอินทรา            5 สิงหาคม 2562        1.0 ล้านบาท 99.99%
10 -    ออริจิ้น วัน ทองหล่อ  19 สิงหาคม 2559 750.0 ล้านบาท 51.00% **
11 -    วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 19 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
12 -    วัน สนามเป้า     1 ตุลาคม 2563 567.0 ล้านบาท 51.00%**
13 -    ออริจิ้น อีอีซี  25 พฤศจิกายน 2559 250.0 ล้านบาท 99.99%
14 -    ดิ ออริจิ้น ดุสิต 11 กรกฎาคม 2562 320 ล้านบาท 51.00%**
15 -    วัน เวลเนส สุขุมวิท 107 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
16 -    วัน แฮมป์ตัน ดีลักซ์ โอเชียน ศรีราชา 19 ตุลาคม 2564 5.0 ล้านบาท 99.99%
17 -    วัน แฮมป์ตัน ไนท์บริดจ์ สมุทรปราการ ซิตี้ 25 ตุลาคม 2564 5.0 ล้านบาท 99.99%
18 -    วัน ออริจิ้น บุญภา บางนา 23 พฤศจิกายน 2564 50.0 ล้านบาท 50.00%**
19 -    วัน แฮมป์ตัน ระยอง 10 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
20 -    วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ 10 มกราคม 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
21 -    วัน แฮมป์ตัน เน็กซ์ ทู เอ็มโพเรียมม 9 พฤศจิกายน 2564 10.0 ล้านบาท 99.99%
22 -    วัน แอสเซท บลูม  9 มีนาคม 2565 1.0 ล้านบาท 50.00%**
ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น 24 มิถุนายน 2554 53.5 ล้านบาท 99.99%
2 -    พรีโม แมเนจเม้นท์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.0 ล้านบาท 99.99%
3 -    แพสชั่น เรียลเตอร์ 6 สิงหาคม 2558 2.0 ล้านบาท 99.99%
4 -    วายด์ อินทีเรีย 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%
5 -    คราวน์ เรสซิเดนซ์ 2 พฤศจิกายน 2560 1.0 ล้านบาท 99.99%
6 -    อูโน่ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%
7 -    ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ 29 พฤษภาคม 2563 1.0 ล้านบาท 99.99%
8 -    แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ 10 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
9 -    ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ 26 พฤศจิกายน 2564 5.0 ล้านบาท 99.99%