กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 6/2564 (บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 4/2564 (บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2564