อันดับความน่าเชื่อถือ

วันที่ อันดับเครดิตองค์กร ดาวน์โหลด
30 เมษายน 2564 BBB / Positive
29 เมษายน 2563 BBB / Stable
05 เมษายน 2562 BBB / Stable
03 สิงหาคม 2561 BBB- / Positive
29 กันยายน 2560 BBB- / Stable
23 พฤษภาคม 2560 BBB- / Developing
17 เมษายน 2560 BBB- / Stable
12 กันยายน 2559 BBB- / Stable