ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ORI
10.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.35 (3.55%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25,189,941
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.00 - 10.40

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ