ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
6.25 THB
เปลี่ยนแปลง
-
%เปลี่ยนแปลง
-%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
6.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.35 / 483,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.15 / 61,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.06 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2563 09:48