ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
8.65 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10
%เปลี่ยนแปลง
1.17%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,233,300
ราคาเปิด
8.65
วันก่อนหน้า
8.55
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.65 / 82,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.60 / 116,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.40 - 8.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.90 - 10.40
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2564 16:39