ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
6.95 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.25
%เปลี่ยนแปลง
-3.47%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,822,900
ราคาเปิด
7.20
วันก่อนหน้า
7.20
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.00 / 126,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.95 / 126,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.95 - 7.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.50 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2563 16:35