ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
6.55 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.15
%เปลี่ยนแปลง
-2.24%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,592,500
ราคาเปิด
6.80
วันก่อนหน้า
6.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.60 / 712,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.55 / 284,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.50 - 6.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.25 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2562 16:37