ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
7.00 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.15
%เปลี่ยนแปลง
2.19%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,190,600
ราคาเปิด
6.95
วันก่อนหน้า
6.85
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.00 / 365,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.95 / 91,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.90 - 7.05
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.06 - 8.75
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:35