ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
6.45 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.05
%เปลี่ยนแปลง
-0.77%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,051,000
ราคาเปิด
6.50
วันก่อนหน้า
6.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.45 / 55,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.40 / 11,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.20 - 6.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.06 - 7.95
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กันยายน 2563 16:36