ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
7.90 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.05
%เปลี่ยนแปลง
0.64%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
32,390,500
ราคาเปิด
7.85
วันก่อนหน้า
7.85
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.95 / 12,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.90 / 739,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.80 - 8.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.06 - 8.15
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 16:36