ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
6.50 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10
%เปลี่ยนแปลง
1.56%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,022,800
ราคาเปิด
6.45
วันก่อนหน้า
6.40
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.55 / 286,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.50 / 90,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.40 - 6.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.15 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:08