ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
8.80 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.20
%เปลี่ยนแปลง
2.33%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,781,500
ราคาเปิด
8.60
วันก่อนหน้า
8.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.80 / 283,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.75 / 217,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.45 - 8.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.46 - 9.65
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2564 16:37