ราคาหลักทรัพย์

SET : ORI
3.54 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.12
%เปลี่ยนแปลง
3.51%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,587,500
ราคาเปิด
3.44
วันก่อนหน้า
3.42
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.56 / 132,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.54 / 65,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.42 - 3.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.06 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2563 16:36