ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 26 ส.ค. 2562 ถึง 19 พ.ย. 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 22 ตุลาคม 2562 ถึง 05 พฤศจิกายน 2562 )
7.60 7.75 6.65 7.00 47,165,800 332,821,330
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 กันยายน 2562 ถึง 21 ตุลาคม 2562 )
7.70 7.95 7.15 7.55 103,723,700 782,362,350
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 พฤศจิกายน 2562 6.75 7.00 6.70 7.00 5,202,800 35,612,135
18 พฤศจิกายน 2562 6.60 6.90 6.55 6.80 5,876,000 39,781,220
15 พฤศจิกายน 2562 6.80 6.80 6.50 6.55 4,592,500 30,243,905
14 พฤศจิกายน 2562 6.65 6.75 6.60 6.70 2,970,800 19,793,795
13 พฤศจิกายน 2562 6.80 6.85 6.60 6.60 6,614,300 44,401,735
12 พฤศจิกายน 2562 6.75 6.90 6.70 6.80 4,290,900 29,114,085
11 พฤศจิกายน 2562 7.00 7.05 6.85 6.85 2,233,700 15,466,895
08 พฤศจิกายน 2562 7.10 7.20 7.00 7.00 2,625,800 18,463,750
07 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.15 6.90 7.10 5,600,200 39,368,610
06 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.05 6.80 6.90 6,748,100 46,770,235
05 พฤศจิกายน 2562 6.85 7.10 6.70 7.00 8,754,800 60,578,985
04 พฤศจิกายน 2562 6.80 6.90 6.75 6.85 4,952,600 33,859,165
01 พฤศจิกายน 2562 6.95 6.95 6.65 6.75 5,505,500 37,490,170
31 ตุลาคม 2562 7.05 7.05 6.85 6.90 2,730,900 18,990,280
30 ตุลาคม 2562 6.95 7.10 6.85 6.95 4,228,600 29,366,405
29 ตุลาคม 2562 7.15 7.15 6.90 6.95 4,043,100 28,362,080
28 ตุลาคม 2562 7.10 7.10 6.80 7.10 2,158,600 15,160,485
25 ตุลาคม 2562 7.50 7.50 7.00 7.05 8,156,800 58,851,585
24 ตุลาคม 2562 7.65 7.65 7.45 7.45 2,351,700 17,681,595
22 ตุลาคม 2562 7.60 7.75 7.35 7.55 4,283,200 32,480,580
21 ตุลาคม 2562 7.60 7.65 7.45 7.55 4,449,100 33,684,055
18 ตุลาคม 2562 7.60 7.65 7.45 7.55 7,928,100 59,863,785
17 ตุลาคม 2562 7.35 7.60 7.35 7.55 6,247,400 46,998,260
16 ตุลาคม 2562 7.30 7.50 7.25 7.35 8,409,900 62,048,035
15 ตุลาคม 2562 7.40 7.45 7.25 7.25 3,782,100 27,672,965
11 ตุลาคม 2562 7.40 7.45 7.30 7.40 3,032,500 22,353,330
10 ตุลาคม 2562 7.40 7.50 7.35 7.35 3,732,100 27,593,445
09 ตุลาคม 2562 7.35 7.40 7.30 7.35 3,031,400 22,287,125
08 ตุลาคม 2562 7.50 7.55 7.25 7.35 3,523,000 26,031,495
07 ตุลาคม 2562 7.20 7.50 7.15 7.45 6,049,700 44,633,360
04 ตุลาคม 2562 7.40 7.45 7.15 7.25 5,669,600 41,278,170
03 ตุลาคม 2562 7.50 7.60 7.40 7.40 7,278,500 54,292,740
02 ตุลาคม 2562 7.60 7.60 7.50 7.55 4,453,500 33,652,970
01 ตุลาคม 2562 7.80 7.95 7.60 7.65 7,941,800 61,215,430
30 กันยายน 2562 7.95 7.95 7.75 7.80 3,368,900 26,360,885
27 กันยายน 2562 7.90 7.95 7.85 7.90 3,579,200 28,217,390
26 กันยายน 2562 7.90 7.95 7.80 7.90 2,856,500 22,472,660
25 กันยายน 2562 7.60 7.90 7.55 7.90 9,411,700 73,216,805
24 กันยายน 2562 7.65 7.75 7.60 7.60 2,893,400 22,145,920
23 กันยายน 2562 7.70 7.80 7.50 7.60 6,085,300 46,343,525
20 กันยายน 2562 7.80 7.85 7.60 7.70 8,617,900 66,360,180
19 กันยายน 2562 7.85 7.95 7.75 7.80 10,136,600 79,464,710
18 กันยายน 2562 8.05 8.15 7.75 7.80 13,532,500 107,115,310
17 กันยายน 2562 8.20 8.40 8.05 8.05 13,018,800 107,273,505
16 กันยายน 2562 8.25 8.30 8.15 8.20 6,538,200 53,686,590
13 กันยายน 2562 8.10 8.40 8.00 8.30 19,554,400 161,753,015
12 กันยายน 2562 8.05 8.15 8.00 8.05 4,241,800 34,317,810
11 กันยายน 2562 8.10 8.15 7.95 8.00 3,426,100 27,545,675
10 กันยายน 2562 8.10 8.10 7.90 8.05 11,696,800 93,678,570
09 กันยายน 2562 8.15 8.25 8.05 8.05 10,492,000 85,418,200
06 กันยายน 2562 8.00 8.25 8.00 8.15 14,447,500 117,877,670
05 กันยายน 2562 8.05 8.10 7.90 7.95 5,661,500 45,153,280
04 กันยายน 2562 8.10 8.15 7.95 7.95 9,409,300 75,512,595
03 กันยายน 2562 8.10 8.15 8.05 8.10 5,244,800 42,489,440
02 กันยายน 2562 7.95 8.20 7.90 8.10 9,657,000 78,033,345
30 สิงหาคม 2562 7.85 7.95 7.80 7.90 6,517,700 51,354,550
29 สิงหาคม 2562 7.75 7.90 7.70 7.80 8,675,800 67,726,755
28 สิงหาคม 2562 7.90 8.00 7.65 7.65 7,707,600 59,998,840
27 สิงหาคม 2562 8.05 8.10 7.90 8.00 6,183,800 49,484,175
26 สิงหาคม 2562 7.95 8.05 7.80 8.00 16,787,000 133,383,395
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น