ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 11 พ.ค. 2563 ถึง 06 ส.ค. 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 กรกฎาคม 2563 ถึง 21 กรกฎาคม 2563 )
5.75 6.90 5.75 6.80 155,587,700 969,240,010
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 มิถุนายน 2563 ถึง 07 กรกฎาคม 2563 )
5.70 5.95 4.98 5.80 319,540,200 1,737,381,474
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 สิงหาคม 2563 7.15 7.35 7.05 7.10 13,713,800 99,227,885
05 สิงหาคม 2563 7.15 7.25 7.05 7.10 3,797,600 27,150,580
04 สิงหาคม 2563 7.05 7.20 6.95 7.10 8,974,500 63,609,160
03 สิงหาคม 2563 6.60 7.15 6.50 7.00 23,917,300 165,184,660
31 กรกฎาคม 2563 6.35 6.60 6.20 6.60 6,718,200 42,935,195
30 กรกฎาคม 2563 6.60 6.70 6.25 6.40 17,998,600 115,384,985
29 กรกฎาคม 2563 6.65 6.75 6.55 6.60 6,408,500 42,443,210
24 กรกฎาคม 2563 6.65 6.75 6.60 6.70 4,421,500 29,521,980
23 กรกฎาคม 2563 6.80 6.90 6.75 6.75 4,413,300 30,039,735
22 กรกฎาคม 2563 6.85 6.85 6.65 6.75 5,195,300 35,018,165
21 กรกฎาคม 2563 6.80 6.90 6.60 6.80 9,976,900 67,588,875
20 กรกฎาคม 2563 6.40 6.70 6.40 6.70 9,467,000 62,378,135
17 กรกฎาคม 2563 6.35 6.55 6.30 6.40 13,103,000 84,323,410
16 กรกฎาคม 2563 6.20 6.45 6.10 6.35 21,459,000 135,174,615
15 กรกฎาคม 2563 6.15 6.25 6.05 6.15 8,950,100 55,196,010
14 กรกฎาคม 2563 6.00 6.15 5.90 6.05 8,373,800 50,417,590
13 กรกฎาคม 2563 6.15 6.30 6.10 6.15 10,428,700 64,554,410
10 กรกฎาคม 2563 6.15 6.40 6.05 6.10 26,941,300 167,578,020
09 กรกฎาคม 2563 5.85 6.25 5.80 6.25 38,645,700 234,293,065
08 กรกฎาคม 2563 5.75 5.85 5.75 5.80 8,242,200 47,735,880
07 กรกฎาคม 2563 5.90 5.95 5.65 5.80 14,365,200 83,903,800
03 กรกฎาคม 2563 5.80 5.90 5.70 5.75 14,961,200 86,585,595
02 กรกฎาคม 2563 5.50 5.90 5.50 5.75 36,041,600 207,334,685
01 กรกฎาคม 2563 5.50 5.50 5.35 5.45 8,457,300 45,961,190
30 มิถุนายน 2563 5.55 5.65 5.45 5.45 17,716,500 98,159,070
29 มิถุนายน 2563 5.45 5.50 5.35 5.45 11,492,800 62,524,420
26 มิถุนายน 2563 5.35 5.55 5.30 5.50 21,974,100 118,927,800
25 มิถุนายน 2563 5.10 5.25 5.05 5.20 13,670,300 70,152,080
24 มิถุนายน 2563 5.40 5.50 5.25 5.25 16,739,500 90,206,320
23 มิถุนายน 2563 5.35 5.40 5.25 5.30 7,495,100 39,898,725
22 มิถุนายน 2563 5.55 5.55 5.25 5.30 15,985,300 86,321,785
19 มิถุนายน 2563 5.40 5.65 5.35 5.55 27,988,800 154,978,115
18 มิถุนายน 2563 5.20 5.40 5.15 5.35 9,116,000 48,219,100
17 มิถุนายน 2563 5.20 5.35 5.10 5.30 11,150,700 58,443,920
16 มิถุนายน 2563 5.15 5.25 5.10 5.15 8,493,500 43,857,410
15 มิถุนายน 2563 5.25 5.25 4.98 5.00 13,359,700 67,783,962
12 มิถุนายน 2563 5.00 5.25 4.98 5.25 18,357,000 93,221,877
11 มิถุนายน 2563 5.35 5.45 5.20 5.30 12,180,500 64,324,065
10 มิถุนายน 2563 5.35 5.45 5.20 5.40 14,902,400 79,510,400
09 มิถุนายน 2563 5.70 5.80 5.25 5.30 25,092,700 137,067,155
08 มิถุนายน 2563 5.65 5.80 5.60 5.65 21,876,800 124,694,605
05 มิถุนายน 2563 5.60 5.70 5.40 5.55 20,004,300 110,869,915
04 มิถุนายน 2563 5.35 5.60 5.30 5.50 36,447,100 198,817,125
02 มิถุนายน 2563 5.10 5.30 5.10 5.20 23,418,400 121,563,860
01 มิถุนายน 2563 5.10 5.20 4.98 5.05 17,422,800 88,322,906
29 พฤษภาคม 2563 5.15 5.15 4.88 5.05 11,897,500 59,731,431
28 พฤษภาคม 2563 5.30 5.35 5.05 5.15 11,415,500 59,103,640
27 พฤษภาคม 2563 5.25 5.25 5.00 5.20 15,031,300 77,257,065
26 พฤษภาคม 2563 5.55 5.55 5.05 5.15 44,101,700 233,689,950
25 พฤษภาคม 2563 4.66 5.20 4.60 5.20 51,980,000 256,113,756
22 พฤษภาคม 2563 4.54 4.64 4.48 4.56 12,741,400 57,872,544
21 พฤษภาคม 2563 4.78 4.78 4.54 4.58 24,342,500 114,221,866
20 พฤษภาคม 2563 4.84 4.86 4.68 4.74 20,404,800 97,098,740
19 พฤษภาคม 2563 4.68 4.82 4.64 4.80 32,392,500 153,527,120
18 พฤษภาคม 2563 4.52 4.60 4.46 4.56 24,124,700 109,372,336
15 พฤษภาคม 2563 4.42 4.44 4.34 4.44 12,294,600 54,136,506
14 พฤษภาคม 2563 4.40 4.44 4.28 4.38 7,596,600 32,997,514
13 พฤษภาคม 2563 4.36 4.48 4.34 4.44 9,504,500 42,033,566
12 พฤษภาคม 2563 4.32 4.44 4.28 4.38 8,107,300 35,384,596
11 พฤษภาคม 2563 4.22 4.38 4.22 4.32 10,081,900 43,415,644
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น