ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 29 ก.ค. 2563 ถึง 27 ต.ค. 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 กันยายน 2563 ถึง 09 ตุลาคม 2563 )
6.40 7.30 6.15 6.80 87,087,100 588,474,635
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 สิงหาคม 2563 ถึง 25 กันยายน 2563 )
7.60 7.65 5.90 6.40 186,061,400 1,246,229,725
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 ตุลาคม 2563 7.00 7.00 6.85 6.90 3,900,100 27,009,460
26 ตุลาคม 2563 6.80 7.10 6.75 7.00 9,546,600 66,705,045
22 ตุลาคม 2563 6.85 6.85 6.60 6.75 9,319,800 62,793,390
21 ตุลาคม 2563 6.70 6.80 6.65 6.80 5,354,500 36,127,900
20 ตุลาคม 2563 6.50 6.70 6.50 6.65 7,295,500 48,182,185
19 ตุลาคม 2563 6.60 6.65 6.40 6.55 6,658,400 43,334,445
16 ตุลาคม 2563 6.70 6.75 6.50 6.65 6,843,100 45,294,180
15 ตุลาคม 2563 6.75 6.95 6.55 6.65 8,905,900 60,133,285
14 ตุลาคม 2563 6.90 6.95 6.80 6.85 3,598,100 24,671,640
12 ตุลาคม 2563 6.90 7.20 6.85 6.85 13,723,000 95,657,495
09 ตุลาคม 2563 7.10 7.15 6.80 6.80 7,014,700 48,344,045
08 ตุลาคม 2563 7.25 7.30 7.00 7.05 12,691,200 90,819,030
07 ตุลาคม 2563 6.85 7.10 6.80 7.10 19,394,800 135,401,075
06 ตุลาคม 2563 6.45 6.90 6.40 6.80 23,548,700 158,752,195
05 ตุลาคม 2563 6.30 6.40 6.15 6.35 4,533,300 28,568,585
02 ตุลาคม 2563 6.40 6.40 6.20 6.20 4,469,200 27,931,225
01 ตุลาคม 2563 6.30 6.40 6.20 6.40 3,869,300 24,428,655
30 กันยายน 2563 6.50 6.55 6.30 6.30 5,297,200 33,732,160
29 กันยายน 2563 6.45 6.55 6.40 6.45 3,577,100 23,160,535
28 กันยายน 2563 6.40 6.50 6.40 6.40 2,691,600 17,337,130
25 กันยายน 2563 6.60 6.65 6.40 6.40 4,889,600 31,848,505
24 กันยายน 2563 6.50 6.50 6.20 6.45 7,051,000 44,806,525
23 กันยายน 2563 6.55 6.60 6.35 6.50 3,726,500 24,090,470
22 กันยายน 2563 6.70 6.80 6.45 6.50 7,262,400 47,746,365
21 กันยายน 2563 6.75 6.85 6.70 6.75 3,731,800 25,277,100
18 กันยายน 2563 6.95 7.00 6.65 6.70 10,613,700 71,901,325
17 กันยายน 2563 6.60 7.05 6.55 7.00 26,714,000 183,485,620
16 กันยายน 2563 6.30 6.65 6.25 6.55 10,079,600 65,670,135
15 กันยายน 2563 6.15 6.45 6.10 6.30 13,081,800 82,108,650
14 กันยายน 2563 6.20 6.20 5.90 6.10 13,977,700 84,854,830
11 กันยายน 2563 6.40 6.55 6.20 6.30 12,871,000 82,108,345
10 กันยายน 2563 6.75 6.80 6.45 6.45 9,189,500 60,217,040
09 กันยายน 2563 6.55 6.80 6.35 6.70 12,790,400 84,068,725
08 กันยายน 2563 6.95 7.00 6.60 6.60 12,621,500 85,206,555
03 กันยายน 2563 7.15 7.20 7.00 7.00 3,797,900 26,874,945
02 กันยายน 2563 7.10 7.15 7.05 7.15 2,589,000 18,389,310
01 กันยายน 2563 7.00 7.10 6.95 7.05 10,485,200 73,714,065
31 สิงหาคม 2563 7.45 7.50 7.35 7.40 8,820,200 65,366,195
28 สิงหาคม 2563 7.55 7.55 7.40 7.45 5,499,900 41,083,555
27 สิงหาคม 2563 7.60 7.65 7.45 7.55 6,268,700 47,411,465
26 สิงหาคม 2563 7.40 7.60 7.30 7.50 11,825,400 88,739,080
25 สิงหาคม 2563 7.40 7.50 7.30 7.40 10,386,000 77,090,655
24 สิงหาคม 2563 7.25 7.40 7.25 7.30 3,743,700 27,378,905
21 สิงหาคม 2563 7.20 7.40 7.15 7.20 8,872,300 64,316,410
20 สิงหาคม 2563 7.05 7.25 7.00 7.15 6,722,900 47,985,350
19 สิงหาคม 2563 7.20 7.30 7.00 7.10 11,422,400 81,448,890
18 สิงหาคม 2563 7.25 7.25 7.10 7.15 5,102,500 36,522,650
17 สิงหาคม 2563 7.30 7.30 7.10 7.25 7,243,100 52,389,255
14 สิงหาคม 2563 7.05 7.30 7.00 7.15 11,844,000 84,700,380
13 สิงหาคม 2563 7.20 7.35 6.90 7.05 16,008,200 113,617,745
11 สิงหาคม 2563 7.40 7.45 7.20 7.20 8,047,500 58,965,525
10 สิงหาคม 2563 7.15 7.40 7.10 7.30 7,927,500 57,527,690
07 สิงหาคม 2563 7.10 7.15 7.00 7.10 4,722,400 33,302,650
06 สิงหาคม 2563 7.15 7.35 7.05 7.10 13,713,800 99,227,885
05 สิงหาคม 2563 7.15 7.25 7.05 7.10 3,797,600 27,150,580
04 สิงหาคม 2563 7.05 7.20 6.95 7.10 8,974,500 63,609,160
03 สิงหาคม 2563 6.60 7.15 6.50 7.00 23,917,300 165,184,660
31 กรกฎาคม 2563 6.35 6.60 6.20 6.60 6,718,200 42,935,195
30 กรกฎาคม 2563 6.60 6.70 6.25 6.40 17,998,600 115,384,985
29 กรกฎาคม 2563 6.65 6.75 6.55 6.60 6,408,500 42,443,210
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น