ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 30 ต.ค. 2562 ถึง 27 ม.ค. 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563 )
7.00 7.75 6.90 7.65 68,995,900 503,457,270
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2562 )
7.20 7.35 6.70 7.00 75,042,500 523,935,160
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มกราคม 2563 6.75 6.75 6.50 6.55 5,231,200 34,605,805
24 มกราคม 2563 6.90 7.00 6.80 6.85 3,736,900 25,750,505
23 มกราคม 2563 6.85 6.85 6.70 6.85 5,393,200 36,586,565
22 มกราคม 2563 6.95 7.00 6.80 6.85 3,458,400 23,815,820
21 มกราคม 2563 7.20 7.25 6.95 6.95 6,822,900 48,338,830
20 มกราคม 2563 7.45 7.55 7.15 7.20 10,155,200 74,784,445
17 มกราคม 2563 7.35 7.40 7.30 7.35 2,565,500 18,871,155
16 มกราคม 2563 7.35 7.45 7.25 7.30 4,395,800 32,289,710
15 มกราคม 2563 7.35 7.45 7.30 7.35 4,217,600 31,060,375
14 มกราคม 2563 7.65 7.70 7.25 7.35 9,230,600 68,178,360
13 มกราคม 2563 7.60 7.75 7.45 7.65 6,922,800 52,785,865
10 มกราคม 2563 7.50 7.60 7.40 7.55 7,214,100 54,108,815
09 มกราคม 2563 7.25 7.55 7.20 7.55 6,574,600 48,670,785
08 มกราคม 2563 7.25 7.30 7.05 7.10 4,179,000 29,896,570
07 มกราคม 2563 7.20 7.40 7.20 7.35 7,404,500 54,038,985
06 มกราคม 2563 7.25 7.35 7.10 7.10 6,176,400 44,822,035
03 มกราคม 2563 7.20 7.45 7.20 7.40 13,293,700 97,774,555
02 มกราคม 2563 7.05 7.20 6.90 7.15 10,258,900 72,570,010
30 ธันวาคม 2562 7.00 7.05 6.95 7.00 2,254,800 15,782,130
27 ธันวาคม 2562 7.00 7.05 6.95 6.95 4,717,100 33,007,520
26 ธันวาคม 2562 6.90 7.35 6.85 7.00 19,559,600 139,203,975
25 ธันวาคม 2562 6.80 6.90 6.80 6.85 1,410,000 9,659,290
24 ธันวาคม 2562 6.80 6.85 6.75 6.80 1,633,100 11,116,980
23 ธันวาคม 2562 6.80 6.90 6.70 6.80 1,870,000 12,691,185
20 ธันวาคม 2562 6.85 7.00 6.80 6.80 5,699,500 39,171,600
19 ธันวาคม 2562 6.85 6.95 6.75 6.85 2,206,200 15,099,985
18 ธันวาคม 2562 6.85 6.90 6.75 6.85 3,024,000 20,657,700
17 ธันวาคม 2562 6.80 6.95 6.80 6.80 4,430,800 30,400,340
16 ธันวาคม 2562 6.95 7.00 6.80 6.80 1,734,600 12,000,390
13 ธันวาคม 2562 7.05 7.10 6.95 6.95 2,488,900 17,498,985
12 ธันวาคม 2562 6.95 7.05 6.95 7.00 3,548,200 24,829,375
11 ธันวาคม 2562 6.90 7.00 6.85 6.90 3,645,100 25,275,215
09 ธันวาคม 2562 7.05 7.10 6.85 6.85 2,958,800 20,473,645
06 ธันวาคม 2562 6.95 7.05 6.90 7.00 2,617,700 18,291,230
04 ธันวาคม 2562 7.00 7.05 6.90 6.95 1,193,300 8,324,130
03 ธันวาคม 2562 6.90 7.05 6.90 7.00 3,266,500 22,816,345
02 ธันวาคม 2562 6.90 7.00 6.90 6.90 2,843,300 19,775,860
29 พฤศจิกายน 2562 6.85 6.90 6.85 6.90 1,192,100 8,211,630
28 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.00 6.85 6.90 2,661,200 18,454,775
27 พฤศจิกายน 2562 7.20 7.30 6.95 6.95 7,059,600 49,982,525
26 พฤศจิกายน 2562 7.10 7.20 7.00 7.15 7,613,900 54,118,555
25 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.15 6.95 7.05 3,990,100 28,221,825
22 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.05 6.95 6.95 2,065,700 14,439,965
21 พฤศจิกายน 2562 7.00 7.00 6.90 7.00 2,070,600 14,401,310
20 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.00 6.90 6.95 3,288,500 22,858,385
19 พฤศจิกายน 2562 6.75 7.00 6.70 7.00 5,202,800 35,612,135
18 พฤศจิกายน 2562 6.60 6.90 6.55 6.80 5,876,000 39,781,220
15 พฤศจิกายน 2562 6.80 6.80 6.50 6.55 4,592,500 30,243,905
14 พฤศจิกายน 2562 6.65 6.75 6.60 6.70 2,970,800 19,793,795
13 พฤศจิกายน 2562 6.80 6.85 6.60 6.60 6,614,300 44,401,735
12 พฤศจิกายน 2562 6.75 6.90 6.70 6.80 4,290,900 29,114,085
11 พฤศจิกายน 2562 7.00 7.05 6.85 6.85 2,233,700 15,466,895
08 พฤศจิกายน 2562 7.10 7.20 7.00 7.00 2,625,800 18,463,750
07 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.15 6.90 7.10 5,600,200 39,368,610
06 พฤศจิกายน 2562 6.95 7.05 6.80 6.90 6,748,100 46,770,235
05 พฤศจิกายน 2562 6.85 7.10 6.70 7.00 8,754,800 60,578,985
04 พฤศจิกายน 2562 6.80 6.90 6.75 6.85 4,952,600 33,859,165
01 พฤศจิกายน 2562 6.95 6.95 6.65 6.75 5,505,500 37,490,170
31 ตุลาคม 2562 7.05 7.05 6.85 6.90 2,730,900 18,990,280
30 ตุลาคม 2562 6.95 7.10 6.85 6.95 4,228,600 29,366,405
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น