ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ORI
3.54 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.12 (3.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,587,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.42 - 3.60

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ