โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ธุรกิจคอนโดมิเนียม

** 11 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พาร์ค ลักชัวรี่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 1,000.0 ล้านบาท 99.99%
2 - พาร์ค ออริจิ้น พญาไท 9 มกราคม 2561 600.0  ล้านบาท 99.99%
3 - พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 1 กุมภาพันธ์ 2561 900.0  ล้านบาท 51.00% **
4 - พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี 25 มกราคม 2561 550.0 ล้านบาท 51.00% **
5 - พาร์ค ออริจิ้น ที 2 25 มกราคม 2561 500.0 ล้านบาท 99.99%
6 - ออริจิ้น พาร์ค ที 1 30 ตุลาคม 2560 2,303.0 ล้านบาท 51.00% **
7 - พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 14 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 51.00% **
8 - พาร์ค รัชดา 17 พฤษภาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
9 - ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 11 สิงหาคม 2559 632.38 ล้านบาท 51.00% **
10 - ออริจิ้น สเฟียร์ 15 พฤศจิกายน 2559 459.1 ล้านบาท 51.00% **
11 - ออริจิ้น ไพร์ม 2 16 พฤษภาคม 2560 589.7 ล้านบาท 51.00% **
12 - ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถี 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
13 - ออริจิ้น แคปปิตอล 1 28 พฤศจิกายน 2560 410.0 ล้านบาท 51.00%
14 - ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ 27 กรกฎาคม 2560 410.0 ล้านบาท 99.99%
15 - ออริจิ้น แคปปิตอล พระราม 9 27 มิถุนายน 2561 644.0 ล้านบาท 51.24%
16 - ออริจิ้น ไพรม์ 25 พฤศจิกายน 2559 644.0 ล้านบาท 99.99%
17 ออริจิ้น คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99%
18 ออริจิ้น สาทร 8 กันยายน 2559 180.0 ล้านบาท 99.99%
19 ออริจิ้น อีอีซี  25 พฤศจิกายน 2559 250.0 ล้านบาท 99.99%
20 ออริจิ้น แกรนด์ 25 เมษายน 2560 700.0 ล้านบาท 99.99%
21 ออริจิ้น รามคำแหง 5 กรกฎาคม 2560 476.53 ล้านบาท 51.00% **
22 ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 26 มิถุนายน 2561 300.0 ล้านบาท 67.00%
23 - ออริจิ้น คอลลาจ 107 2 เมษายน 2561 300.0 ล้านบาท 99.99%
24 ออรจิ้น รามคำแหง อินเตอร์เชนจ์ 9 มกราคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
25 ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ 17 พฤษภาคม 2561 147.5 ล้านบาท 51.00% **
26 ออริจิ้น ลาดพร้าว 17 พฤษภาคม 2562 1.0 ล้านบาท 51.00% **
27 ดิ ออริจิ้น ดุสิต 11 กรกฎาคม 2562 320.0 ล้านบาท 51.00% **
28 ออริจิ้น รามอินทรา  11 กันยายน 2562 224.0 ล้านบาท 99.99%
29 ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด 27 กันยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
30 เดอะ ยูนิคอร์น 26 เมษายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
31 Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 12 มิถุนายน 2561 30,000.0 USD 100.00%
32 ออริจิ้น ลาดกระบัง 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริทาเนีย 11 สิงหาคม 2559 200.0 ล้านบาท 99.99%
2 - สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ 22 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
3 - ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท 22 พฤศจิกายน 2561 30.0 ล้านบาท 99.99%
4 - เบลกราเวีย บางนา  26 มีนาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
5 - เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ 23 กันยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
6 - บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 23 กันยายน 2562 50.0 ล้านบาท 99.99%

** 5 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 วัน ออริจิ้น 21 กันยายน 2554 1,000.0 ล้านบาท 99.99%
2 - ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 27 กรกฎาคม 2560 400.0 ล้านบาท 51.00% **
3 - วัน พญาไท 25 กรกฎาคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
4 - ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์ 9 พฤษภาคม 2561 1.0 ล้านบาท 51.00% **
5 - ออริจิ้น ฟู้ด 19 เมษายน 2561 28.0 ล้านบาท 50.00% **
6 - วัน สุขุมวิท 59 29 ตุลาคม 2561 682.0 ล้านบาท 51.00% **
7 - วัน ดิสทริคท์ ระยอง 7 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
8 - ออริจิ้น วัน ระยอง 6  ตุลาคม 2560 36.0 ล้านบาท 99.99%
9 - วัน รามอินทรา 5 สิงหาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
10 - ออริจิ้น วัน ทองหล่อ 19 สิงหาคม 2559 750.0 ล้านบาท 51.00% **
11 - วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 19 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น 24 มิถุนายน 2554 53.5 ล้านบาท 99.99%
2 - พรีโม แมเนจเม้นท์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.0 ล้านบาท 99.99%
3 - พรีโม เรียลเตอร์ 6 สิงหาคม 2558 2.0 ล้านบาท 99.99%
4 - ดิจิตอล บัตเลอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.22 ล้านบาท 57.47%
5 - พรีโม เดคคอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 59.99%
6 - คราวน์ เรสซิเดนซ์ 2 พฤศจิกายน 2560 1.0 ล้านบาท 99.99%
7 - อูโน่ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%