ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2562

เวลา 16:30 - 17:45 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2562

เวลา 13:00 - 14:00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลา 14:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคห้อง Amber 2-3 ชั้น 2 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2561

เวลา 16:30 - 17:45 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย